El MNACTEC, referent de la divulgació de la ciència

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va lliurar ahir a la tarda l’informe de seguiment del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).

El document posa de manifest l’evolució de l’equipament a partir de l’avaluació estratègica aprovada pel CoNCA l’any 2019.

El MNACTEC té un model descentralitzat que, amb quatre seus, articula un sistema territorial format per 26 equipaments repartits pel país.

Els seus punts forts corresponen a la conservació museística, les exposicions i mostres fixes i temporals. També destaquen les accions respecte del patrimoni, així com la recerca i les activitats educatives.

El museu i la xarxa que articula configuren un conjunt de centres experiencials. Aquí s’hi integren béns mobles, i entorn humà, econòmic i paisatgístic, amb una visió transversal del desenvolupament de la societat catalana dels darrers dos segles.

Pel que fa a les repercussions de la covid-19, la vocació digital del MNACTEC li va permetre continuar exercint la virtualitat com a museu i centre de divulgació mentre van durar les restriccions.

Amb l’anàlisi de les dades, el CoNCA conclou que l’activitat que ha desenvolupat l’equipament s’ajusta en qualitat i quantitat a les expectatives.

A més, el consell afegeix que les atribucions del MNACTEC requereixen una governança i uns recursos diferents dels disponibles durant el període de seguiment.

MNACTEC