El moviment migratori és la principal causa d’augment de la població a la comarca

El Vallès Occidental segueix creixent en nombre d’habitants. L’informe de població que publica el Consell Comarcal els xifra en 910.031 persones a 1 de gener de 2017. En la línia dels últims set anys el creixement és molt discret, d’un 0,6 per cent, però el triple que a Catalunya. Són 5.791 persones en nombres absoluts.

La ciutat que més habitants guanya és Sabadell, 1,685, la segona en població després de Terrassa, que en suma 1.307. La primera frega els 210.000 habitants supera els 216.000. En percentatge les que més creixen son Vacarisses i Matadepera, un 2,2 per cent cadascuna. Només perden població Badia i Sant Llorenç Savall, només unes dècimes, i Gallifa, un 3,7 per cent.

Després de sis anys baixant, és el tercer que la població estrangera torna a tenir saldo positiu. De fet el saldo migratori, inclòs l’intern de l’Estat, és altre cop el principal factor d’increment de població, per sobre del creixement natural. Dos de cada tres nous vallesans són estrangers. Part de la migració interna ve de Barcelona, atreta per uns preus de l’habitatge més assequibles.

Al Vallès Occidental els estrangers són un 9,7 per cent del total, 4 punts per sota de la mitjana nacional. És una població més jove. Més de la meitat està en la franja de 20 a 44 anys i menys d’un 3 per cent supera els 65 anys.

Amb tot, la comarca té una estructura poblacional força més jove que a la mitjana catalana si bé està més envellida que l’any 2000. El volum de gent en edat de treballar ha passat del 71 per cent al 66 en disset anys. D’aquest descens en surt beneficiada a parts iguals la població menor de 15 anys i la major de 65.