El nombre de filials d’empreses estrangeres al Vallès Occidental va créixer un 9,7% durant el 2019

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa- ha identificat 995 filials d’empreses estrangeres ubicades al Vallès Occidental durant el 2019, xifra que suposa un augment del 9,7% en relació amb l’any 2018. Els països amb més presència d’empreses estrangeres a la comarca són els Estats Units (16%), Alemanya (15%), Itàlia (14%), França (13%) i el Regne Unit (6%). Des del punt de vista sectorial, la majoria d’empreses estrangeres ubicades al Vallès Occidental es dediquen a la maquinària i els béns d’equip (15%); la química i els plàstics (8%) i a les TIC i la transformació digital (7%), entre altres àmbits.

A tot Catalunya ACCIÓ ha identificat 8.900 filials d’empreses estrangeres (dades del 2019), xifra que suposa un increment del 3% respecte l’any anterior. Els països amb més presència d’empreses estrangeres són França (amb el 13% del total), Alemanya (13%), Estats Units (12%), Itàlia (9%), Regne Unit (9%), Països Baixos (7%), Suïssa (5%), Luxemburg (4%), Dinamarca (3%) i el Japó (3%). Amb aquestes dades, ACCIÓ identifica de manera exhaustiva la implantació a Catalunya de filials d’empreses estrangeres de tots els sectors de l’economia, entenent per filials aquelles en les quals el capital estranger és majoritari (50% o més).

L’estratègia de captació d’inversions estrangeres es lidera a Catalunya des d’ACCIÓ mitjançant la unitat Catalonia Trade & Investment. Aquesta unitat treballa des de Barcelona i la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món per captar nous projectes d’inversió estrangera a Catalunya al mateix temps que assessora de manera integral les empreses estrangeres per facilitar el procés d’inversió. En aquest sentit, l’any passat ACCIÓ va captar 365,2 milions d’euros d’inversió estrangera, un 13% més que l’any anterior. Aquests projectes d’inversió estrangera han suposat la creació de 5.757 llocs de treball (un creixement del 5,5% interanual) i el manteniment de 1.349 addicionals (+6,3%). Així, per cada euro públic de pressupost que la Generalitat ha destinat a l’atracció d’inversió estrangera s’ha aconseguit un retorn de 144 euros d’inversió per part de companyies multinacionals.