El nombre de llicències urbanístiques a Terrassa va reactivar el sector immobiliari el 2016

El sector immobiliari es reactiva a Terrassa. És la principal conclusió que s’extreu de l’informe de llicències urbanístiques concedides per l’Ajuntament durant l’any 2016.

Una de les dades més rellevants d’aquest document és el notable increment de projectes d’obra nova. Amb 153 llicències, la construcció de nous habitatges multiplica pràcticament per quatre els permisos sol·licitats durant el 2015. Tot i l’augment, la xifra d’immobles de nova planta projectats a la ciutat segueix molt lluny de la registrada el 2006 i el 2007, anys en què es van concedir més de 4.000 llicències urbanístiques. Aixó sí, es confirma la tendència positiva després de les 15 sol·licituts demanades durant l’exercici del 2014 i les 41 de fa dos anys.

Després de tocar fons l’any 2012, l’activitat constructora es va recuperant de manera progressiva. Durant les últimes dues dècades, la ciutat ha experimentat dos models antagònics. Entre el 1997 i el 2007, Terrassa podia presumir de ser el municipi català que construïa a més bon ritme. Tanmateix, amb l’inici de la crisi, a partir del 2008 la dinàmica es va revertir i la construcció va caure en picat. Ens els darrers dos anys, la tendència indica un creixement que destaca de manera especial en la superfície de nova planta.

L’any 2015, entre habitatges, aparcaments, locals, naus industrials i altres, l’extensió de l’obra nova projectada va ser d’uns 30.000 metres quadrats. L’informe del 2016 indica també un fort creixement en aquest apartat, passant dels 30.000 als 90.000 metres quadrats. És el triple de la superfície projectada durant l’exercici anterior; un increment motivat en bona part per la construcció del complex comercial Terrassa Plaça i la seva extensió destinada a places d’aparcament.

I si l’obra nova ha crescut, els projectes per realitzar reformes s’han vist reduïts. Durant el 2016, els serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament van concedir un total de 678 llicències per reformar, entre d’altres, 238 pisos, 87 aparcaments i 295 locals. Aquesta xifra suposa una caiguda del 33% respecte a les 1.013 llicències atorgades el 2015.