El nomenclàtor renova els noms de ponts, passarel·les i de l’antic camí de Terrassa a Rubí, ara avinguda de la Llana

La Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa, que es va reunir el passat 8 de maig, va decidir designar amb el nom d’avinguda de la Llana, antic camí de Terrassa a Rubí, la prolongació del vial del mateix nom procedent de Rubí, que arriba fins al límit del terme municipal de Sant Quirze del Vallès, coincidint amb l’antic traçat del camí de Terrassa a Rubí. L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha signat un decret amb data 5 de juny, validant les darreres propostes de la Comissió del Nomenclàtor.

La resta de les propostes de la Comissió del Nomenclàtor s’han fet per designar diversos ponts i passarel·les de la ciutat. Aquests són els acords validats pel decret de l’alcalde:

· Designar amb el nom de pont de les Arts el pont que travessa la riera del Palau i que connecta l’avinguda Béjar amb l’avinguda de les Arts.

· Denominar pont de Manuel de Falla el pont que travessa la riera del Palau i que connecta els dos trams del carrer de Manuel de Falla.

· Denominar pont d’Eduard Marquina el pont que passa per sobre de la riera del Palau i que dona continuïtat al carrer d’Eduard Marquina fins al carrer d’Úbeda.

· Designar amb el nom de passarel·la de Josep Llimona el petit pont per a vianants que és la continuació del carrer de Josep Llimona.

· Denominar pont de l’Abat Marcet el pont que passa per sobre de la riera del Palau, en el punt de confluència de l’avinguda de l’Abat Marcet i l’avinguda de Josep Tarradellas.

· Designar amb el nom de pont de Can Boada el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau, que connecta els dos sectors de Can Boada.

· Posar el nom de passarel·la del Vi a la passarel·la que connecta els sectors de Can Boada a l’altura de la plaça del Vi.

· Designar amb el nom de pont de Can Gonteres el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau, que connecta el carrer del doctor Fleming i el camí romeu de Montserrat que porta a Can Gonteres.

· Denominar amb el terme de pont d’Orà el pont que passa sobre el transvasament de la riera del Palau, a l’altura del carrer d’Orà.

· Designar amb el nom de pont de Dom Bosco el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau que connecta els trams del carrer de Dom Bosco.

· Posar el nom de pont de Maria Auxiliadora al pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer de Maria Auxiliadora.

· Denominar pont d’Atenes el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer d’Atenes.

· Anomenar passarel·la del Montseny el petit pont per a vianants que està situat a l’alçada del carrer del Montseny.

· Designar amb el nom de pont del Pintor Torras el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer del Pintor Torras.

· Anomenar pont d’Edison el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer d’Edison.

· Denominar pont de Francesc Layret el pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer de Francesc Layret.

· Posar el nom de pont d’Anton Franch al pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau i que connecta els trams del carrer d’Anton Franch.

· Finalment, la Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa ha acordat la modificació de la denominació pont de Vacarisses, que rep l’antic pont sobre la via del ferrocarril, per la de plaça del Pont de Vacarisses, atès que actualment aquest indret no té morfologia de pont.