El nou Inspector de la Policia Municipal ja pensa en un treball operatiu a base d’intel·ligència policial

La Policia Municipal guanya musculatura amb la creació de dos alts càrrecs de comandament, un Intendent i un Inspector. Fins ara el màxim nivell l’ocupava en solitari l’intendent major.

A l’octubre es va incorporar el primer inspector del cos, Marc Pintor. Té 30 anys, és llicenciat en Criminologia i pertany al cos des del 2013, primer com a agent i els darrers anys com a caporal. Es crea així l’escala executiva, de perfil més tècnic, assumint tasques de certa enginyeria policial.

Les seves principals funcions seran coordinar les quatre divisions del cos, dissenyar i desenvolupar projectes estratègics i gestionar la comunicació, tant interna com externa. Una de les seves prioritats serà crear un nou model de treball operatiu per l’àrea de proximitat, un sistema basat en l’anàlisi de la informació per planificar els serveis, el que es coneix com a intel·ligència policial.

A banda de formar part del cos de Policia Municipal, Marc Pintor és professor associat a la Universitat de Barcelona i col·laborador de la Universitat d’Elx i de l’Escola de Policia de Catalunya. Està fent la tesi doctoral sobre confiança policial.

Al febrer, un cop acabi la formació específica a l’Institut de Seguretat Pública, s’incorporarà el nou Intendent, Daniel Guillem. Serà el número 2 del cos, just per sota de l’Intendent Major, i amb atribucions bàsicament d’estructura. Els dos nous càrrecs hauran de superar un any de pràctiques per consolidar la plaça.