El nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire rebaixarà un 15 per cent les emissions

Terrassa estrena un nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire (PMQA) que amb l’horitzó del 2025 permetrà reduir en un 15 per cent les emissions contaminants a l’atmosfera. L’Ajuntament també aprova un Protocol d’Actuació que regularà les mesures excepcionals en cas d’un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica a la ciutat.

Així, ha passat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat la renovació de l’anterior Pla vigent fins ara, tenint en compte el Pla Supramunicipal de la comarca aprovat ara fa un any. Una prioritat municipal per afrontar l’emergència climàtica i reduir l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera. D’altra banda, l’Ajuntament ha ampliat fins a mitjans de l’any vinent la prova pilot que la UPC està fent per mesurar la contaminació a la ciutat.

Uns sensors instal·lats en bicis i patinets que transmeten dades per elaborar el mapa mediambiental de Terrassa. Aquest projecte que ja comença a dibuixar el mapa de contaminació, necessita augmentar i precisar les medicions i calibratges per obtenir una fotografia més completa de la qualitat de l’aire. Una informació que es podrà consultar a temps real a qualsevol hora de cada dia, en un punt determinat de la ciutat.

Aquest projecte d’innovació tecnològica únic al món i que la UPC anomena «projecte Terrassa», utilitza la flota de 200 patinets i 50 bicicletes de lloguer equipats amb uns 20 sensors que mesuren la qualitat de l’aire per allà on passen. Els vehicles emeten uns senyals de la polució que s’analizen i determinen el grau de contaminació atmosfèrica de tota la ciutat. Un sistema que va arrencar el juliol del 2020 i que ara s’allargarà amb dades més exactes i ajustades a la realitat fins a mitjans del 2023.