El nou projecte educatiu es dirà ‘Terrassa Aprèn’ i estarà basat en la igualtat d’oportunitats

Terrassa avança cap a un nou Projecte Educatiu de Ciutat. El programa per als propers 10 anys es dirà Terrassa Aprèn i començarà a definir-se a principis d’abril, amb un grup impulsor encapçalat pel terrassenc Jesús Viñas, actual president del Consell Escolar de Catalunya.

Aquest programa educatiu tindrà un enfoc de 360 graus, apuntant molt més enllà de l’àmbit escolar. S’espera que abans de l’estiu es formin diverses taules de treball participatives, amb l’objectiu de posar en comú les conclusions a finals d’any. Serà en aquest fòrum final on quedaran definides les línies estratègiques a seguir fins al 2030.

Ara fa 20 anys que es va aprovar l’últim projecte educatiu, vigent fins l’actualitat. Entre d’altres aspectes, el nou model posarà en valor el Pacte per la coeducació de Terrassa, un document que ja s’ha començat a redactar i que busca garantir la igualtat d’oportunitats, independentment de l’origen, gènere, creença i altres condicions personals o socials.