El Pacte d’Emancipació Juvenil ultima la redacció per ser aprovat en fase inicial al desembre

Només 6 de cada 10 terrassencs d’entre 16 i 35 anys s’ha emancipat i un tretze per cent dels joves que ho havia fet ha acabat tornant a casa per motius econòmics o pel retorn als estudis. Per fomentar que els joves puguin viure de manera autònoma l’Ajuntament treballa, des de fa uns mesos, el Pacte per l’Emancipació Juvenil.

Es tracta d’un document que recull les accions dirigides a joves de 16 a 35 anys que ha de desenvolupar l’Ajuntament durant els pròxims quatre anys. L’impulsa el Servei de Joventut i compta amb la col·laboració d’altres regidories.

Al Consell Municipal d’Habitatge d’aquest dimecres s’ha informat que el pacte està en fase de redacció després d’una completa diagnosi amb participació ciutadana. La previsió és aprovar-lo al ple de desembre en fase inicial. S’han fet taules participatives amb serveis municipals, joves, entitats i professionals. També s’ha elaborat una enquesta entre joves de 16 a 35 anys.

Les accions d’aquest pacte, emmarcat dins del Pla Local de Joventut, fan referència a educació, ocupació, habitatge i benestar, aspectes clau per afavorir l’emancipació.

Un 16,3 per cent dels joves terrassencs no acaben l’ensenyament secundari. El pacte haurà de buscar solucions per a combatre l’abandonament escolar i garantir la igualtat d’oportunitats independentment de l’entorn familiar.

Pel que fa al benestar emocional, els joves el valoren amb un 7,3 cent per tot i que a l’hora de posar nota a la seva situació econòmica i laboral li posen un 5.

En l’àmbit laboral, un de cada quatre joves es considera sobrequalificat per la feina que té. Un 28 per cent assegura que treballa sense contracte i un 22 per cent treballa menys hores de les que voldria. Un 21 per cent cobra una part del salari en negre.

La franja d’edat dels 20 als 40 anys suposa la meitat dels demandants d’habitatge a Terrassa. Només un 8 per cent de les persones adjudicatàries del lloguer de parc públic és menor de 35 anys.