El Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal celebra deu anys

Al juliol de 2012 es va crear la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. En formen part entitats, partits polítics, administracions, associacions de veïns i un llarg etcètera amb l’objectiu de fomentar el dret a l’accessibilitat universal i implicar-hi la ciutadania a Terrassa.

Ara, deu anys després, s’ha celebrat l’aniversari del Pacte amb un acte a l’auditori Goel de l’Església Evangèlica Unida.

Responsables de diversos serveis municipals han anat explicant les seves estratègies i accions en accessibilitat. En matèria d’espai públic i mobilitat s’ha parlat d’urbanitzacions d’espais, intervencions en cruïlles i actuacions tàctiques en carrers. En turisme i cultura, les visites guiades accessibles, amb braille i amb llenguatge de signes. En habitatge l’accés al parc públic i les ajudes en rehabilitació i finalment les estratègies en comunicació i xarxes socials.

En acabar l’acte la cantautora Lisi Band ha fet una breu actuació musical que ha estat interpretada també amb llenguatge de signes.