Sant Llorenç Malament

El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac resistiria una sequera moderada

Els boscos del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac podrien aguantar una sequera lleu i fins i tot una de moderada. És una de les conclusions de la nova eina de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un mapa de vulnerabilitat dels boscos de la demarcació dissenyat pel CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i es pot consultar a la plataforma SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal). En la cartografia s’hi pot veure com resistirien diferents nivells de sequera els boscos de les comarques de Barcelona. La severitat de la manca d’aigua està graduada en tres nivells: lleu, moderada i greu. Així, es pot comprovar de manera molt visual que les zones boscoses més properes a Terrassa només patirien els efectes d’una sequera greu.

Sant Llorenç Bé

Afectació als boscos dels entorns de Terrassa en cas de sequera moderada.

Sant Llorenç Malament

Afectació als boscos dels entorns de Terrassa en cas de sequera greu.

Aquestes visuals han estat elaborades a partir de les dades recollides pel projecte DeBosCat. Els nivells d’adaptació dels boscos als diferents tipus de sequera es refereixen als efectes que aquesta tindria en una sèrie de factors. Tenen en compte, sobretot, la pèrdua de fullatge i de clorofil·la que es derivarien de la falta d’aigua, així com la mort d’exemplars que acabaria provocant. Però en cap cas valoren altres factors externs com poden ser els incendis i les plagues.

Per fer aquestes prediccions, els tècnics han tingut en compte les temperatures, precipitacions, humitat, tipus de sòl i superfície de biomassa aèria de cada sector.

L’objectiu és que aquesta nova eina serveixi per contribuir a elaborar els plans d’adaptació al canvi climàtic de la Diputació.