Vacarisses

El pas de BV-1212 per Vacarisses es reurbanitza en benefici pels vianants

Ja ha acabat la reordenació de la cruïlla de la travessera urbana de la carretera BV-1212 amb el carrer Salvador Badia de Vacarisses. Ha suposat una millora important per a l’accessibilitat, la seguretat viària, la mobilitat i la connexió des equipaments municipals amb el centre del nucli urbà.

Les obres han consistit en la conversió en plataforma única del tram de la cruïlla amb la implantació de passos de vianants i la ordenació de l’aparcament i la parada del bus. També s’han fet treballs de drenatge i sanejament dels carrers, plantació d’arbres i vegetació arbustiva en la zona d’estada amb reg, col·locació de mobiliari urbà i nou enllumenat públic. Els serveis s’han soterrat i s’han fet millores en la senyalització horitzontal i vertical.

El pressupost es de 387.153 euros, un 54 per cent dels quals han estat aportats per l’Ajuntament de Vacarisses o la resta per la Diputació de Barcelona.