El passeig Muncunill estrena una millora en l’accessibilitat

L’Ajuntament acaba les obres de remodelació i millora del passeig Muncunill, a Can Roca, quinze dies abans dels tres mesos previstos. Aquest divendres tècnics municipals i veïns contemplaven l’abast dels treballs. Les obres que van començar a mitjans del mes de juny han millorat la cruïlla del passeig amb Sometent Castella i la connectivitat amb la Plaça de Can Roca.

En aquest punt s’han ampliat les voreres a tots dos costats de la calçada, s’ha renovat el paviment i s’han posat nous embornals. També s’ha eliminat les barreres arquitectòniques deixant el terra a un mateix nivell. Amb aquesta remodelació també s’ha contribuït a la reducció de la velocitat dels vehicles. Tots els treballs han costat 60.000 euros.

Ara fa 20 anys es va construir el passeig Lluís Muncunill que el 2013 ja va patir diferents obres de millora. Un any més tard es van fer canvis en la urbanització i l’accessibilitat a la banda nord del passeig. Una actuació similar es va fer a la banda sud l’any 2016 quan s’hi van plantar 22 arbres nous. Ara fa un any es van millorar els accessos pels carrers Dibuixant Avellaneda i Ancianitat.