El perfil mitjà del turista al Vallès Occidental és un home espanyol de 43 anys que ve per motius laborals

La feina és el principal motiu que porta turistes al Vallès Occidental. És una de les dades més representatives de l’última Enquesta de perfil i hàbits del turista de la Destinació Barcelona. Més de la meitat dels qui van visitar la comarca l’any passat, el 51’7%, ho van fer per motius laborals. El 30’5% van venir per motius personals i només el 17’9% per oci.

Respecte l’enquesta de fa dos anys, ha crescut el percentatge de turistes homes, ja en són tres de cada quatre. Pel que fa a l’edat, el perfil mitjà del turista al Vallès Occidental té 43 anys. La franja d’edat més nombrosa, però, és la que va dels 45 als 54. Sobre la procedència, la gran majoria de visitants, el 55’8%, arriben des d’altres comunitats autònomes de l’estat. Els segueixen els europeus, el 27’8%, i els de la resta de Catalunya, l’11’3%. Les estades tenen una durada mitjana de quatre nits, amb una despesa total de 585€ per persona.

Els turistes que van visitar el Vallès Occidental durant el 2021 fan una valoració notable de l’estada, amb una nota global del 8’2 sobre 10. Els factors més ben valorats són els allotjaments, la seguretat i l’amabilitat de la gent, mentre que el pitjor és l’oferta d’aparcament.

290722 Perfil Turista Vo