El Pla Antiestigma en salut mental inicia les accions amb el Festival CREAtivaMENT i el concurs del logotip

El Pla Antiestigma de Terrassa, presentat  al maig, inicia les accions per combatre l’estigma que pateixen les persones diagnosticades amb alguna malaltia o trastorn mental. A l’octubre s’ha programat el Festival CREAtivaMENT, que oferirà diverses activitats artístiques. L’eix central d’aquesta primera edició és el procés cocreatiu que posa en relació a persones amb i sense trastorn mental, de manera que a partir de la reflexió i el debat entorn l’estigma en salut mental treballin i presentin públicament expressions culturals que promoguin la presa de consciència i la transformació individual i col·lectiva.

Per donar a conèixer el Festival, la Taula de Salut Mental de Terrassa, de la que en forma part l’Ajuntament, posa en marxa un concurs per a la creació del logotip del CREAtivaMENT, que serà la imatge que representarà aquesta edició. La participació és oberta a qualsevol persona major de 18 anys que visqui a Terrassa. Els dissenys s’han de presentar en suport digital (jpg, png i/o pdf) amb una resolució de 300ppp i incloure el text “CREAtivaMENT”. S’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça creada per la Taula de Salut Mental creativament.festival@gmail.com. La data límit per enviar els treballs és el 15 de setembre de 2021 a les 13 hores.

El pla local de lluita contra l’estigma vol canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un diagnòstic de salut mental i reduir, així, la discriminació que poden percebre aquestes persones. Segons la diagnosi realitzada a Terrassa l’any 2019, un 19% de les persones enquestades havien passat o estaven passant per algun problema de salut mental. El 28% de les persones enquestades estaven disposades a conviure amb una persona que hagi passat per aquesta experiència. Finalment, el 80% de les persones amb un diagnòstic de salut mental van afirmar haver patit discriminacions per aquesta raó. Les dades corroboren la voluntat del govern municipal de desenvolupar polítiques públiques i accions concretes de lluita contra aquest estigma a la ciutat.