El Pla de Barris de La Maurina millorarà la xarxa de passatges

La xarxa de passatges de La Maurina millorarà, a la tardor, la seva connectivitat i urbanització gràcies al Pla de Barris. Ja s’ha iniciat el procés per contractar les obres de pavimentació, accessibilitat i serveis als passatges del Mig, de Les Menines, el carrer de l’Escultor Clarà i la plaça de Valentí Alagorda. Un cop comencin, les obres duraran 4 mesos i tindran un pressupost de licitació de 281.000 mesos.

Seran treballs de clavegueram, enllumenat i paviment. S’instal·laran nous embornals sifònics que permetran buidar més capacitat d’aigua i evitar males olors. L’enllumenat es substituirà per un de nou amb  tecnologia led i es reformarà tot el cobriment asfàltic dels passatges afectats.

La construcció de dues escales, una d’acer i una de formigó, per salvar els desnivells als carrers de Felip II i el passatge d’Orà permetrà afegir dues noves obertures de passatges.

El Pla de Barris de La Maurina es va iniciar al 2008 amb l’objectiu d‘executar projectes urbanístics i de millora de l’espai públic i també de convivència i cohesió social. El pla finalitzarà al desembre, just deu anys després de començar, gracies a diverses pròrrogues. Es finança amb fons de l’Ajuntament i la Generalitat.