El Pla de Qualitat de l’Aire del Vallès recomana canviar el límit de les vies ràpides a 90 km/h

El Consell Comarcal ha presentat el Pla Supramunicipal de Millora de Qualitat de l’Aire al Vallès Occidental. Aquest pla, el segon d’aquet tipus a nivell comarcal, fa una diagnosi de la contaminació atmosfèrica al Vallès, que té en la mobilitat i la indústria els seus principals causants. És per això que el document planteja un seguit d’accions en aquests àmbits, entre les quals hi ha la recomanació de reduir la velocitat màxima a les vies ràpides de 120 km/h a 90 km/h.

En total són 44 mesures destinades a fer un seguiment de la qualitat de l’aire, millorar el transport públic, fomentar la mobilitat activa, reduir les emissions dels serveis municipals i productius i sensibilitzar la ciutadania

L’objectiu del Pla és reduir, el 2025, un 6,1% el diòxid de nitrogen i un 16% les partícules PM10. Durant el confinament del març i l’abril aquests contaminants van caure un 57% i un 25% respectivament.