El Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social s’elevarà a un Ple extraordinari el mes de juliol

En un reunió convocada per l’alcalde amb els portaveus dels Grups Municipals, per restablir la confiança i normalitat del consens institucional, aquest matí s’ha proposat avançar en el pla de xoc amb mesures urgents, per fer front a les conseqüències que la crisi sanitària de la Covid-19 ha generat a la ciutat a nivell econòmic i social.

Amb aquesta mesura, reconvertint una de les principals accions previstes en el Pacte de Ciutat, es pretén donar protagonisme al principal paquet de propostes ja rebudes, tant per part de l’equip Govern, com dels Grups Municipals i els agents econòmics i socials, així com dels propis serveis municipals, i aconseguir dur a terme accions de manera urgent i efectiva. La previsió és que aquestes mesures del Pla de Xoc puguin ser aprovades pel Ple municipal, en una sessió extraordinària durant el mes de juliol.

El canvi que suposa impulsar un pla de xoc de manera imminent, com a mesura inicial, comporta reconvertir el procés ja iniciat en el Pacte de Ciutat en una segona acció, prevista ja per al mes de setembre, amb l’elaboració d’un Pla Estratègic de ciutat, amb horitzó 2030, que faciliti la màxima participació i col·laboració possible.

Pel que fa al Pacte de Ciutat, a la reunió d’aquest matí s’ha informat de la feina realitzada fins el moment, de les propostes rebudes, com del que suposa el canvi d’enfocament i les alteracions al calendari. En aquest sentit, el dia 22 de juny es va tancar el període per respondre l’enquesta en línia del Pacte de Ciutat, amb 2.940 respostes, que ara s’estan analitzant i treballant. Durant aquest mes de juny, també s’han realitzat diverses reunions i trobades dels diferents grups de treball, organitzats àmbits com l’Equitat i la cohesió social; Economia i ocupació; i Sostenibilitat i medi ambient. D’aquests grups s’han elaborat diferents documents de síntesi, amb mesures i propostes que seran utilitzades tant per al Pla de Xoc, com per al Pla Estratègic de ciutat per fer front a l’impacte de la crisi sanitària.

Procés “Barcelona demà. Compromís metropolità 2030”
Un altre dels temes tractats a la reunió d’aquest matí ha estat la presència de l’alcalde a la presentació del passat 22 de juny a Barcelona, juntament amb els alcaldes i alcaldesses de Barcelona, Sabadell, Mataró, Rubí, Granollers, Mollet del Vallès, del procés “Barcelona demà. Compromís metropolità 2030” de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). A la trobada, l’associació PEMB va exposar la posada en marxa el procés “Barcelona demà. Compromís Metropolità 2030”, en alineament amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i la definició de sis grans pilars per tal d’organitzar els debats i les propostes: metròpoli resilient; metròpoli pròspera; metròpoli cohesionada; metròpoli intel·ligent; metròpoli multinivell; i metròpoli oberta; i que en tots ells la dimensió regional metropolitana resulta clau per fer front als principals reptes que es presentin i on es creu necessària la col·laboració institucional de les principals ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per a que l’adhesió de la ciutat a aquesta proposta sigui efectiva caldrà que sigui aprovada en Ple.