El Pla Director de Mobilitat aposta pel medi ambient i el transport ecològic pels pròxims 5 anys

El Pla Director de Mobilitat 2020-2025, (PDM) presentat aquest dimecres al matí, proposa un total de 86 mesures en les 12 comarques que opera l’Autoritat Metropolitana del Transport amb un cost aproximat de 100 milions d’euros. En l’elaboració del pla hi han participat diversos organismes, ens locals i agents de mobilitat que sumen unes 900 persones en reunions presencials i 700 aportacions més via internet. El medi ambient i un transport més ecològic són algunes de les qüestions cabdals d’aquest PDM. Per això es vol reduir el consum energètic i l’impacte dels desplaçaments.

La Generalitat treballa amb que el 2025, el 13 per cent de turismes, el 7,5 per cent de furgonetes i el 25 per cent d’autobusos, funcionin amb vehicles de baixes emissions o emissió zero. És a dir que s’emetrà un 6,6 per cent menys de CO2, un 24 per cent menys de NO2 i un 19 per cent menys de particules. Segons el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, aquest Pla Director és “un punt d’inflexió en el creixement del transport públic en detriment del vehicle privat. Un punt d’inflexió en la utilització d’energies alternatives als combustibles fòssils en la mobilitat. I, per últim, un punt d’inflexió en les emissions que afecten el clima o la qualitat de l’aire”.

També ha de representar la visió “zero accidents” i generar espais més segurs i millorar la fiabilitat del transport públic. En aquest sentit hi ha previst un pla de vianants per a la xarxa interurbana amb més seguretat i accessibilitat com per exemple als polígons industrials, remodelant el transport existent i amb servei com el Transport a la Demanda. Amb l’ajut tecnològic també es faran més funcionals els intercanviadors. Una tecnologia que també ha de permetre la digitalització del sistema de bitlletatge, i posteriorment, el nou sistema tarifari.

La digitalització serà molt rellevant en la nova planificació, també des de la perspectiva de la captació d’informació dels usuaris i usuàries. La proposta, d’altra banda, planteja la necessitat d’afrontar noves alternatives de transport personal, com els patinets elèctrics, la mobilitat compartida o l’ús extensiu de les motos. Per això aposta per la convivència de tot plegat dins d’un nou marc normatiu i legal. Els ens locals hauran d’adaptar els seus plans de mobilitat urbana a les directrius d’aquest PDM en un territori a l’entorn de la capital on hi resideixen el 75 per cent de la població de Catalunya.