Anella Verda

El Ple aprova definitivament i per unanimitat la nova ordenança d’ús públic de l’Anella Verda

El Ple ordinari d’avui ha aprovat definitivament la nova Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, una normativa municipal que regula les garanties necessàries per conservar aquest patrimoni natural i cultural en relació amb l’ús públic i l’exercici de les activitats relacionades amb l’esport, l’educació i el lleure. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Després de la seva aprovació inicial, el juny de 2022, es va obrir el període d’exposició pública, que va registrar les al·legacions presentades per l’associació de propietaris per la sostenibilitat de les finques agroforestals dels municipis de Terrassa i Matadepera. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, ha explicat en la sessió plenària d’avui que aquestes al·legacions “afectaven 23 articles i s’han estimat les al·legacions sobre tretze d’aquests. S’han desestimat aquelles que entraven en una matèria sobre la qual l’ordenança no pot regular, com són els espais privats que són regulats per normativa superior de tipus autonòmic. Hem complert amb un altre dels deures que teníem al Pla de Mandat.”

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el sòl no urbanitzable i, transitòriament, també incorpora els sectors perimetrals pendents de desenvolupament. El Parc de Sant Llorenç no està afectat, ja que té un pla d’usos propi de la Diputació, però la nova ordenança s’alinea amb la normativa actual del parc.