El ple aprovarà el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària

L’ordre del ple ordinari de febrer recull 31 punts. 9, són propostes de resolució presentades pels diferents grups municipals i també hi figuren 3 intervencions d’entitats en l’apartat de participació ciutadana.

Així, la FAVT exposarà els seus precs en relació a la moció Dret a l’Educació del II Parlament Ciutadà de Terrassa. Tots els partits l’han vehiculat i d’aquesta manera es podrà debatre a la sessió.

L’Escola Vedruna hi explicarà i demanarà el suport de l’Ajuntament a la ILP sobre etiquetatge i traçabiltitat dels béns de consum. I, finalment, el Comitè de Vaga Feminista de Terrassa exposarà la convocatòria de vaga general del 8 de març. TeC i la CUP han vehiculat la intervenció i el ple també podrà debatre la proposta.

De l’ordre del dia, el portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, ha destacat 4 dictàmens. Així, s’espera l’aprovació del Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Terrassa 2019-2026 per impulsar polítiques locals per promoure aquest nou model econòmic.

Els altres 3 dictàmens destacats pel portaveu són l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per a la recollida pneumàtica de residus, l’aprovació provisional del pla especial urbanístic de Ca n’Amat de la Muntanya, Masia Ègara i l’aprovació definitiva del pa de millora urbana de remodelació de la Rambleta del Pare Alegre.