El Ple arriba amb més de 20 punts per debatre i 7 propostes de resolució

El Ple del mes de febrer arriba amb més de 20 punts per debatre i aprovar, 7 propostes de resolució, 16 projectes d’acords de Junta de Portaveus, i la intervenció dels Iaioflautes en l’apartat de Participació Ciutadana per parlar sobre les pensions. Des del Govern es destaca el nou Pla Municipal del servei bibliotecari de la ciutat que preveu entre d’altres projectes fins l’any 2025, l’ampliació de la Biblioteca Central, el trasllat de la Biblioteca del districte 5, i la implantació del Bibliobus per donar servei a les zones més apartades dels equipaments culturals.

El plenari també aprovarà el conveni de custòdia amb els dos propietaris dels marges del Torrent de les Monges. Gairebé dues hectàrees de terreny a l’Anella Verda que l’Ajuntament ha netejat i condicionat per afavorir el creixement del bosc de ribera i potenciar l’ús públic ordenat de la zona. El ple també aprovarà la compra de 10 autobusos híbrids pels pròxims dos anys amb una inversió de 3,4 milions d’euros.

D’altra banda el Govern desestima les 5 al•legacions presentades pels barris del Segle XX, Sant Pere Nord, Ca n’Anglada, la Federacció d’Associacions de Veïns i Mina d’aigües. Un cop rebutjades les esmenes el ple aprovarà definitivament el pressupost municipal per aquest 2018.