Ple Comarcal Contracte Programa

El ple comarcal aprova el nou contracte programa de benestar social

La Generalitat aportarà aquest any prop de 4 milions d’euros per a actuacions en benestar social al Consell Comarcal. Aquesta és la xifra  del Contracte Programa 2022-2025 que ha aprovat el ple comarcal en la seva sessió d’aquest dijous, 22 de setembre.

Aquest import permetrà finançar els serveis socials bàsics i especialitzats, l’atenció a la infància i l’adolescència, lluitar contra la pobresa energètica i promoure la igualtat, entre altres aspectes.

El Consell Comarcal es mostra satisfet per l’increment de recursos que suposa aquest acord però remarca la necessitat urgent d’ampliar el finançament per l’atenció a la infància i l’adolescència.

Així, es fa una aposta clara pel desplegament del servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, de polítiques de joventut i assessoria de salut per a joves i la prevenció de conductes de risc amb un tècnic per a la sensibilització i treball comunitari en addiccions.

Però el Consell Comarcal ha manifestat “la necessitat imperiosa d’ampliar els recursos destinats a l’atenció a la infància i l’adolescència de la nostra comarca per tal de prestar el servei òptim i garantir el benestar real i la protecció dels infants i adolescents en situació de risc i/o desemparament i les seves famílies”.

Actualment el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència atén una mitjana de prop de 1.000 infants i adolescents cada any, de 21 municipis, amb una població de mig milió d’habitants i amb la dispersió territorial que això suposa. A més, també dóna suport a múltiples equips de Serveis Socials fent intervenció i assessorament preventius en casos que encara no han estat derivats a l’EAIA.

El finançament proposat per les diferent anualitats ascendeix 3.945.279,93 euros per l’any 2022; 4.253.470,17 euros per l’any 2023; 4.386.742,37 euros per l’any 2024 i 4.473.874,02 euros per l’any 2025. Aquest 2021 el finançament ha estat de 3.450.000 euros, produint-se per tant un increment de més un milió d’euros des de 2021 a 2025.

El darrer Contacte Programa es va signar pel període 2016-2019 i va ser prorrogat les anualitats consecutives fins ara. El nou permet una planificació dels propers tres anys en serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes de protecció social.

Es produeix un increment del finançament en gairebé la totalitat dels serveis, atesa la incorporació de nous programes i un millor finançament especialment en el Servei d’Atenció a Domicili.

Pel que fa a l’atenció social bàsica es preveu l’ampliació de l’equip amb tres professionals. També es finançaran programes d’atenció a persones sense llar a partir del 2023

En l’àmbit de gent gran i dependència es produeix un increment del preu/hora del servei d’atenció domiciliària a 19 € per a l’any 2022 i s’anirà augmentant al llarg de tot el contracte programa fins a arribar als 21 euros en la darrera anualitat. Fins ara el preu era de 16’25 euros, tot i que el servei comarcal a la nostra comarca es paga a 22’09euros l’hora.

El nou Contracte Programa també preveu finançament per polítiques d’envelliment actiu. A més, amb finançament dels fons europeus Next Generation es finançarà la teleassistència avançada.