El ple denegarà la suspensió de la liquidació demanada per Mina

El ple denegarà la sol·licitud de suspensió formulada per Mina Pública d’Aigües de Terrassa de l’aprovació definitiva de la liquidació econòmica del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua potable a Terrassa. D’aquesta manera ratificarà el decret d’alcaldia del 7 de juny i el que va aprovar el mateix ple municipal el 22 de març.

Aquesta denegació, però, encara el podria recórrer Mina novament en un procés que es podria allargar encara més amb un nou contenciós administratiu entre les dues parts.