El Ple municipal votarà iniciar l’expedient pel canvi de la gestió de l’aigua

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha elevat al proper Ple municipal tots els punts plantejats en l’ordre del dia. Entre els més destacats s’hi troba l’inici de l’expedient administratiu pel canvi de gestió del servei públic d’abastament d’aigua. En aquesta ocasió, el tràmit consisteix en crear una comissió político-tècnica que valorarà l’informe sobre el model de gestió més adequat. L’organisme, que serà l’encarregat d’elevar a Ple la proposta definitiva, tindrà també representació ciutadana, amb la participació de la Federació d’Associació de Veïns de Terrassa i l’Associació de Consumidors de Catalunya.

D’altra banda, la reunió ordinària també ha abarcat diversos temes urbanístics. En aquest aspecte, el Ple d’abril valorarà si autoritza el pagament de 360.000 euros corresponents a la taxació municipal per expropiar uns terrenys colindants amb el Complex Funerari. La finca, de 16.000 metres quadrats, és propietat de la mercantil PABASA EUROASFALT SA, la qual des del 2008 manté un contenciós amb l’Ajuntament. L’empresa, que considera el terreny com a sol urbà, demana un valor de 6.500.000 euros, mentre que l’Ajuntament qualifica la zona de sol rural. L’última sentència del jurat d’expropiació indica que el sol és rural i valora el traspàs en uns 800.000 euros.

També s’ha tractat l’actuació d’esponjament al barri de Ca n’Anglada, la qual preveu enderrocar 9 blocs d’habitatges en tres fases. S’ha elevat a Ple l’aprovació d’una proposta per tal que els veïns afectats puguin avançar el seu dret de reallotjament provisional respectant les seves càrregues hipotecàries.

La Comissió Informativa també ha aprovat la proposta d’incorporar un nou exemplar al catàleg d’arbres d’interès local. Es tracta d’una alzina ubicada a la finca de Can Salas, a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa. D’altra banda, la modificació del catàleg d’arbres monumentals servirà també per donar de baixa l’alzina de Can Barba.