El PMU del Vapor Cortès contempla fer del carrer Josep Trueta un nou eix cívic i de vianants

El ple de setembre aprovarà la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’àmbit del Vapor Cortès, a Ca n’Aurell. El pla afecta una desena d’illes dins el perímetre dels carrers Josep Trueta, Pare Llaurador, Pi i Margall i el passeig 22 de Juliol. Es tracta d’una actualització del document aprovat al 2006 pel govern de Pere Navarro i que El ple de setembre aprovarà la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’àmbit del Vapor Cortès, a Ca n’Aurell.

El pla afecta una desena d’illes dins el perímetre dels carrers Josep Trueta, Pare Llaurador, Pi i Margall i el passeig 22 de Juliol. Es tracta d’una actualització del document aprovat al 2006 pel govern de Pere Navarro i que s’adapta a les normatives vigents, criteris sostenibles i a les necessitats d’urbanització i sanejament.

El document definitiu recull algunes de les al•legacions rebudes a la proposta inicial, aprovada per la Junta de Govern del juliol de l’any passat.

La principal novetat d’aquesta modificació és la transformació del carrer Frederic Soler en un nou eix de vianants de més d’un quilòmetre. Es manté la proporció entre habitatge i ús terciari però es redistribueix per garantir estàndards d’habitabilitat, amb un mínim de 80 metres quadrats per pis, i per centrar el comercial a les plantes baixes.

El pla contempla la prolongació del carrer Vázquez de Mella. La majoria d’edificacions per sota d’aquest carrer es conservaran mentre que per sobre s’enderrocaran i s’hi construirà una vintena de nous edificis amb tres grans zones verdes.

Dues de les edificacions que es mantindran, amb façana a Josep Trueta, es destinaran a equipament comunitari. Entre l’obra nova i la rehabilitació es construiran més de 800 habitatges promoció privada i de protecció oficial.

Un cop rebi el vistiplau del ple el document haurà de ser aprovat per Departament de Territori i Sostenibilitat com a últim pas previ a la seva licitació i execució.