El Pont de Sant Pere s’obrirà temporalment el 14 de juny

Les obres de millora i rehabilitació del pont de Sant Pere van a molt bon ritme. Tant, que s’ha pogut avançar una de les fases. Amb tot, es preveu que acabin al desembre.

 obres millora i rehab pont sant pere

Els treballs van començar al març. En aquest temps, s’ha buidat la terra sobreposada i s’han reforçat les voltes per millorar la seguretat de l’estructura. També s’ha retirat la vegetació que hi havia crescut per la humitat acumulada. Precisament, aquest era un dels factors que comprometia la seva estabilitat.

obres millora i rehab pont sant pere

Actualment s’estan rejuntant els paraments. Just després s’estabilitzaran els talussos a la part de sota. A més, el pont es reomplirà amb morter, per protegir la pedra de l’aigua. D’acord amb els historiadors, l’acabat serà molt similar al de les Esglésies de Sant Pere.

obres millora i rehab pont sant pere

Finalment, es farà un estudi lumínic i ornamental. D’aquesta manera, es vol recuperar el valor històric i paisatgístic del pont, que data de l’any 1579.

obres millora i rehab pont sant pere

Coincidint amb la Festa Major de l’Antic Poble de Sant Pere, es permetrà el pas de vianants pel pont a partir del 14 de juny. La mesura es mantindrà durant la Festa Major de Terrassa i es tornarà a tancar. Les obres de millora i rehabilitació del pont de Sant Pere estan finançades amb els fons d’ajuda Next Generation d’accessibilitat.