El pont del Cementiri Vell tornarà a ser de doble sentit per descongestionar el trànsit del carrer de Topete

El pont del Cementiri Vell tornarà a ser de doble sentit un cop s’hi executin aquest any les obres d’ampliació de les voreres amb l’ajut dels fons Next Generation 2. El consistori ha ajustat el projecte inicial per descongestionar així el trànsit del carrer de Topete. Aquesta infraestructura creua el parc de Vallparadís i connecta el centre amb els barris de l’est de la ciutat per salvar la barrera orogràfica que suposa el parc.

En el seu estat actual compta amb ampliacions tàctiques de vorera a la calçada, a banda i banda, i amb un únic carril de circulació en sentit nord. Una primera proposta plantejava la consolidació en obra de les voreres tàctiques i la creació d’un nou carril bici de sentit únic. Finalment, s’ha treballat amb una adaptació amb l’objectiu de recuperar la doble circulació de vehicles d’aquest vial, mentre es continua complint amb la normativa d’accessibilitat.

Així el projecte suposarà reurbanitzar el pont en una plataforma plana que es dividirà en una vorera de 2 metres, un carril de circulació de 3 i una zona de prioritat per a vianants de gairebé 5, que ha de permetre la circulació de bicicletes i vehicles motoritzats a menor velocitat.

Es preveu que les obres tinguin un termini d’execució de sis mesos i que es duguin a terme a partir del mes de juny. Els treballs també serviran per solucionar les patologies detectades durant l’anàlisi de l’estat del pont, reparant les estructures de formigó i l’ascensor, així com augmentant l’alçada de la barana.