El pont del Passeig ampliarà voreres i incorporarà tres nous elements de protecció per al vianant

Un dels projectes més emblemàtics dels finançats amb la segona convocatòria dels Next Generation serà la reparació del Pont del Passeig. Se’n rehabilitarà l’estructura per millorar el drenatge de l’aigua de pluja i s’arreglaran els elements amb patologies. S’aprofitarà la intervenció al pont per ampliar les voreres i reforçar la seguretat. L’espai pel vianant guanyat durant la pandèmia es mantindrà però es repartirà a parts gairebé iguals entre les dues bandes del pont.

Al pas de vianants de davant d’urgències s’instal·larà un semàfor per millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat, una actuació valorada en 30.000 euros que farà l’Ajuntament un cop acabada la reforma del pont i al marge dels fons europeus.

Pas Vianants

Pas de vianants on s’instal·larà un semàfor per augmentar la fluïdesa del trànsit i protegir el vianant

La reforma del pont del Passeig dona per definitiva la configuració que es va fer al 2019 passant de quatre a tres carrils de circulació, dos d’entrada al Centre (un per bicicletes, taxis i patinets) i només un de sortida. Desapareix el carril pintat de verd però, a canvi, s’eixampla cada vorera en 90 centímetres, amb una distribució més simètrica. Les voreres es pavimentaran amb panot de nou pastilles, com l’actual, amb un pendent del 2 per cent cap a la calçada.

Barrera de contenció per protegir els vianants del trànsit

La seguretat pel vianant es veurà reforçada tant pel costat de circulació de vehicles com per l’extrem del pont. Per protegir del trànsit rodat la gent que va a peu, s’instal·larà una barrera de ferro d’alta contenció de 60 centímetres d’alçada, com la que ja hi ha per exemple, al pont de Navarra que travessa la riera de les Arenes.

Pont Ed Navarra

Barrera de contenció del pont de Navarra com la que s’instal·larà al del Passeig per protegir els vianants del trànsit

D’altra banda, un nou passamà amb malla d’acer inoxidable distanciarà el vianant uns centímetres de la barana ja existent sobre el mur en forma d’onada, que es mantindrà. Aquest nou passamà serà més alt, de més d’un metre deu, per reforçar la seguretat.

Passamà pont del Passeig

Es col·locarà un passamà amb malla d’acer més alt que la barana actual i a certa distància de l’extrem del pont

Els treballs tenen un termini de sis mesos i es faran en dues fases, començant per la vorera de la Casa Baumann.

La licitació ja està en marxa

La licitació està en marxa i en els propers dies o setmanes s’adjudicaran les obres, pressupostades en 778.000 euros. La licitació s’ha dividit en dos lots: un per l’estructura del pont pròpiament dita i l’altre per la seva urbanització. Pel primer hi ha quatre empreses licitadores i pel segon, dues.

El projecte es va aprovar al 2019 i se n’han hagut d’actualitzar els preus en dues ocasions per l’encariment dels materials.