El PP demana la supressió total dels “bufadors” com a sistema de neteja urbana

El grup municipal del Partit Popular presenta una única proposta de resolució al ple d’abril. La formació demana la supressió de les màquines que utilitzen aire a pressió per a la neteja de carrers, conegudes com a “bufadores”.

Argumenten que aquests aparells contribueixen a augmentar el pol•len i la pols que hi ha a l’ambient i empitjoren les afectacions al•lèrgiques, asmàtiques i de la Síndrome de Sensibilitat Química que pateix la ciutadania. Es calcula que un 25% de població pateix alguna al•lèrgia a asma. La moció s’ha presentat a la plaça García Lorca i en plena època de pol•linització.

Recomanen tornar a sistemes de neteja tradicionals: escombres i recollidors per evitar les partícules en suspensió a l’ambient i també per reduir la contaminació acústica que provoquen aquestes màquines. L’eliminació d’aquest sistema també contribuiria a la reducció de la contaminació mediambiental perquè aquestes màquines funcionen amb combustible fòssil o consumeixen energia elèctrica.

La prohibició dels “bufadors” com a eines de neteja urbana és una reclamació que ja s’està estudiant a altres grans ciutats com, per exemple, Madrid.

Els populars també estudien demanar, més endavant, la supressió d’espècies d’arbres i plantes, que com els plataners, provoquen directament al•lèrgies.