El pressupost municipal porta executades el 46% de les despeses previstes

El pressupost municipal del 2022 estava, a 30 de setembre, un 46% executat. Això vol dir que dels 248 milions previstos en despeses, fins ara se n’’han gastat 116. En el capítol d’ingressos, en canvi, el pressupost està una mica més avançat i arriba al 64%.

Es tracta d’uns comptes complicats de quadrar aquest any per una sèrie d’imprevistos i d’un context econòmic no gaire afavoridor. La primera de les complicacions ja es va conèixer a finals del 2021: el canvi en el càlcul de la plusvàlua deixava a l’Ajuntament sense ingressar 4,32 milions. D’altra banda el consistori haurà de fer front a una factura de la llum molt més alta de la prevista inicialment: 10 milions en total, sis més del que es pensava. Aquesta factura s’ha hagut de pagar amb modificacions de pressupost i traient diners d’altres partides. Una ajuda en aquest capítol ha estat l’aportació extra de Funerària d’1,6 milions. D’altra banda, cal afegir-hi un factor d’incertesa que és el cobrament d’altres adminstracions, que podria fer ballar la balança pressupostària dos milions amunt o avall.

La recomanació tècnica és qualsevol estalvi que generin les arques municipals es destini al pagament dels subministraments o a reserves de solvència o al pressupost del 2023. De moment el superàvit de l’Ajuntament de Terrassa en el que portem d’any és de 400.000 euros, amb la possibilitat de sumar-hi encara un altre milió més de Funerària.