El preu dels lloguers a Terrassa continua augmentant

L’habitatge a Terrassa va tancar el 2022 confirmant la tendència dels últims trimestres: els lloguers continuen a l’alça, però per sota de la mitjana catalana. Així ho indica l’últim informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca, elaborat a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat. Així, en el quart trimestre de 2022, el preu mitjà d’un lloguer a Terrassa es va enfilar fins als 682’98€ mensuals. És un augment del 2’83% respecte el trimestre anterior i de l’11’39% en comparació a un any enrere. La mitjana de Catalunya són 814’99€ al mes, en aquest cas un increment interanual de l’11’15%. Segons la Cambra de la Propietat, el principal motiu que a Terrassa els preus siguin més baixos és que és una de les ciutats amb més disponibilitat d’habitatges, tant de compra com de lloguer.

La segona ciutat de Catalunya amb més contractes nous

I mentre els preus continuen pujant, el que ha baixat lleugerament és el número de contractes. El 2022 a Terrassa es van signar 1.114 nous contractes de lloguer, una disminució del 0’54% respecte l’any anterior. Tot i això, Terrassa és la segona ciutat de Catalunya on s’han formalitzat més contractes nous, només per darrere de Barcelona. I és que al conjunt de Catalunya s’ha repetit la tendència a la baixa, però de manera molt més acusada. El descens mitjà ha estat del 6’21%.

Evolucio Lloguers 20224t Terrassa 705x354

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca