El preu dels pisos experimenta variacions de fins al 18 per cent segons la zona de la ciutat

El preu dels pisos usats de venda a Terrassa se situa en aquest tercer trimestre de l’any en 1978 euros de mitjana el metre quadrat. Una valoració lleugerament per sota que l’Observatori de la ciutat va experimentar en el segon trimestre de l’any i que va ser de 1.995 euros. Un descens de -0,85%, el segon i més important dels darrers dos anys. Anualment el preu continua pujant, un 1,24% en relació al setembre del 2021 malgrat la pèrdua de vigor del mercat actual.

El més destacat de l’informe municipal és la variació de preu que experimenten els habitatges en la seva prolongació cap al Nord de la ciutat, amb diferencials de preu que poden arribar fins al 18 per cent més cars, en el cas dels barris de Sant Pere i del Torrent d’En Pere Pares. En canvi si la distància d’aquest àmbit és en direcció est, cap a l’eix de la riera de les Arenes, el descens en el preu arriba fins als 1.500 euros per metre quadrat, un 23 per cent menys que en l’àmbit central.

Pel què fa al preu de l’habitatge usat de lloguer, en acabar aquest setembre el preu mitjà se situa en poc més dels 10 euros (10,68) el metre quadrat, gairebé igual (10,58) que en el trimestre anterior. De mitjana a Terrassa es paguen uns 921 euros al mes per un pis de lloguer, amb oscil·lacions que van des dels 867 euros al Nord-Est de la ciutat, als 1049 euros al mes que es demanen en el Centre. Una tendència alcista del mercat que es recuperava el trimestre anterior. Amb una alça interanual que se situa en gairebé l’1 per cent (0,9).

Al revés de com passa amb l’habitatge de compra, en el de lloguer resulta difícil trobar un patró en la distribució de preus damunt la trama urbana. Amb tot, els preus més elevats se situarien en la perifèria de la ciutat on podria existir una major pressió de la demanda lligada a l’escassetat de l’oferta. Així els preus a l’Est de Terrassa se situen en més dels 12 euros el metre quadrat, 2 euros més que la mitjana, passant per poc més dels 11 euros a l’Oest i al Sud de la ciutat. Uns preus similars que també es poden trobar a la Zona Esportiva, Can Roca o al Pla de Bonaire, al Nord de Terrassa.