El programa Erasmus per a nous emprenedors de la Cambra ha tingut 365 participants en tres anys

Coincidint amb el 10è aniversari de la incorporació de la Cambra de Terrassa al programa europeu de mobilitat Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus per a Nous Emprenedors), el testimoni d’Alex Frías, primer emprenedor que ha realitzat i completat un intercanvi als Estats Units en el marc d’aquest programa, ha il•lustrat les oportunitats que poden sorgir de la immersió en els processos d’intercanvi de coneixement i experiències entre nous emprenedors i empresaris consolidats.

El programa Erasmus per a Nous Emprenedors està concebut per promoure l’aprenentatge i la transferència de coneixements a través de l’intercanvi transnacional de nous emprenedors i empreses consolidades.

Per a l’Alex, “l’experiència obtinguda gràcies a l’intercanvi professional ha estat tan positiva que m’ha ajudat a reconduir el meu projecte inicial, consolidar-lo i fer-lo créixer”, destacant l’oportunitat de construir una xarxa de contactes internacional de molt alta qualitat “que m’ha obert moltes portes als països de destí”, a més a més de l’aprenentatge i la millora de coneixements tècnics i de les competències en idiomes, en aquest cas l’anglès.

Posant en relleu la importància de l’interès i la predisposició de l’empresa acollidora, així com la necessària actitud proactiva de l’emprenedor, aconsella prioritzar el perfil de l’empresa acollidora davant del destí geogràfic. L’Alex també subratlla que una de les claus de l’èxit del programa rau en el fet que “la transferència de coneixement es fa de forma bilateral i el benefici és mutu. És un win-win del que pot sorgir una futura col•laboració entre l’emprenedor i l’empresa que acull. “Com a emprenedor, jo els vaig proporcionar suport a desenvolupar el seu projecte i a mi em va aportar coneixement tècnic i d’innovació i de nous models de gestió”.

D’acord amb una enquesta realitzada per la Cambra amb ocasió de la celebració dels deu anys de desenvolupament del programa per saber quin ha estat el seu impacte en els professionals que hi han participat, el 66% dels participants al programa Erasmus per a Nous Emprenedors hauran acabat constituint la seva pròpia empresa. El 83% dels nous emprenedors són professionals menors de 40 anys i el 65% del total són dones.