El programa GAS ha estat seleccionat com a Bona Pràctica al Premi Internacional CGLU

La 6a edició del Premi Internacional CGLU – Ciutat de Mèxic – Cultura 21 ha reconegut Terrassa per les seves activitats de promoció cultural. L’Ajuntament va presentar a principis d’any, a través del servei de Relacions Internacionals, la candidatura del projecte GAS (Gèneres, Accessibilitats i Sostenibilitats), impulsat pel servei de Promoció Cultural i Audiovisual, que ha estat finalment reconegut pel jurat com a Bona Pràctica.

Aquest reconeixement suposa que la xarxa Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) farà difusió del programa transversal GAS a la seva web Plataforma internacional de cultura, on ja hi ha quatre Bones Pràctiques culturals de la ciutat presentades en altres edicions del premi: el Llibre Blanc de la Cultura (2014), Terrassa Ciutat del Cinema (2018), el Projecte per al desenvolupament cultural de la Seu d’Ègara (2020) i el Programa Cultura al Territori (2022).

Una visió inclusiva, accessible i sostenible

El projecte GAS treballa per assegurar que totes les iniciatives, activitats o esdeveniments culturals que es realitzen a Terrassa incorporin una perspectiva no sexista i afavoreixin la participació de tothom en igualtat de condicions i oportunitats, a tots ells nivells, amb una visió inclusiva i accessible i amb un ferm compromís amb la sostenibilitat, tant pel que fa a l’optimització d’espais, recursos, horaris o inversions com a l’objectiu de residu zero en tots els esdeveniments culturals que s’organitzen a la ciutat.