Transrassa

El programa TransRassa ajuda a la inserció laboral de 60 persones

L’Ajuntament ha assessorat a 60 persones del col·lectiu LGTBI+ per a afavorir la seva inserció al món laboral durant el primer any del programa TransRassa Ocupació. Aquestes persones han rebut orientació personalitzada per a la creació del seu itinerari d’inserció personalitzat i 42 han estat finalment contractades per empreses del territori.

Del total de persones que han participat al programa, 21 són  trans, un col·lectiu amb moltes dificultats d’inserció laboral. Per aquest motiu TransRrassa Ocupació  hi ha treballat especialment. D’aquestes, 12 han estat contractades, fins al moment, assolint un índex d’inserció dins el col·lectiu del 57%.

TransrassaEl foment de la contractació de persones LGTBI+ és un dels principals objectius del programa. Per això, s’ha treballat en accions d’assessorament empresarial, sobretot, vinculades a subvencions i bonificacions econòmiques per a la contractació. Fins al moment, hi han participat 37 empreses privades. A més, també s’han dut a terme més de 30 actes de sensibilització a empreses. En aquest línia, s’han fet tasques de gestió i intermediació amb les empreses. També se les  ha acompanyant en la definició i anàlisi de llocs de treball, gestió de les ofertes de feina. Finalment, 16 empreses han col·laborat activament amb el programa.

A nivell de persones usuàries, es treballa en el desenvolupament competencial per a la seva inserció laboral. Fins al moment, s’han realitzat 317 tutories d’orientació, a través de les quals s’executen itineraris d’inserció dissenyats de manera personalitzada, per a la capacitació en relació al seu objectiu professional i les demandes del mercat laboral.

El programa TransRassa Ocupació segueix treballant per l’eliminació d’estereotips, prejudicis i discriminacions socials i l’empoderament del col·lectiu LGTBI+.