Aligacuabarrada Vertical Inakirelanzon

Un projecte tecnològic millorarà la protecció de l’àliga perdiguera a Sant Llorenç del Munt

L’àliga perdiguera, espècie catalogada com a vulnerable, es beneficiarà del projecte Tech4Nature que permetrà monitoritzar les parelles presents al Parc i protegir-ne la nidificació gestionant l’ús públic al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquesta iniciativa sorgeix de l’aliança entre la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL de Huawei per aplicar solucions tecnològiques innovadores a la conservació de les àrees naturals protegides, amb la col·laboració de la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona.

D’una banda, una solució innovadora amb el núvol com a infraestructura de computació i emmagatzematge i càmeres i receptors GPS farà possible monitoritzar, observar i analitzar la mobilitat de l’àliga cuabarrada, a partir d’una solució tecnològica aportada per Huawei. D’aquesta manera, es podran determinar les externalitats que pertorben el seu èxit reproductiu, tenint en compte que la presència humana en àrees de cria és una de les seves principals amenaces.

Les dades es processaran i seran analitzades gràcies a un sistema de detecció d’alertes basat en intel·ligència artificial i cloud que es desenvoluparà en col·laboració amb la Universitat de Girona. El programa, que es preveu desenvolupar el 2023 i 2024, incrementarà la capacitat dels gestors del Parc per actuar davant riscos ambientals eventuals de forma ràpida i eficaç. L’acció està inclosa en el Pla de seguiment dels paràmetres ecològics i ambientals del Parc Natural.

Aquest projecte pretén trobar solucions per optimitzar les mesures de conservació que s’apliquen al Parc i millorar la cohabitació entre visitants i fauna salvatge. S’espera que aquest model experimental es perfeccioni i es repliqui en altres espais protegits del país.

L’augment de visitants als espais protegits s’ha vist incrementat per la pandèmia. Aquesta situació és especialment destacable en espais periurbans com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Amb el creixement de la pressió de l’oci i el turisme, els gestors del Parc han observat canvis en els patrons de comportament de l’àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), catalogada com a vulnerable segons el Llibre vermell de les aus d’Espanya. Aquets projecte tecnològic permet examinar el fenomen d’una forma més exhaustiva i poder determinar l’abast d’aquesta interrelació i aconseguir un equilibri entre la protecció dels ecosistemes i el gaudi dels visitants.

Webcamibateriessolars àliga Sant Llorenç

Foto: Leo Baquedano

Aligacuabarrada Sant Llorenç

Foto: Iñaki Relazón