El protocol per prevenir l’assetjament a ciclistes s’amplia també per als usuaris de patinets

Nou pas endavant per tal de prevenir situacions d’assetjament als usuaris de bicicletes i, també, de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). La Policia Municipal i l’Associació BiciTerrassa Club «BiTer» han actualitzat el protocol, coincidint amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat. L’objectiu no és altre que sensibilitzar principalment als conductors de vehicles de motor i acabar així amb els comportaments d’assetjament vers els ciclistes o usuaris de patinets elèctrics per tal que aquests se sentin més segurs circulant per la calçada. D’aquesta manera es busca assolir la convivència pacífica entre els diferents sistemes de mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat.

Per aconseguir-ho, s’han definit aquelles conductes d’assetjament que suposen infraccions lleus, greus o molt greus i s’ha establert un procediment d’actuació per fer-hi front. En aquest sentit, qualsevol persona usuària de bicicleta o VMP que es vegi afectada per una situació d’assetjament pot contactar amb l’associació BiTer, que recollirà la denúncia i l’enviarà a la Policia Municipal. Tota la informació relacionada amb l’actualització del protocol també es pot consultar a l’apartat de mobilitat de la web de l’Ajuntament.