El PSC respon a ERC que és la Generalitat qui ha de respondre a les necessitats educatives

Davant la moció presentada per ERC a l’Ajuntament de Terrassa per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar, el grup municipal socialista li ha respost que: “li pertoca al govern de la Generalitat donar resposta a les necessitats que planteja la comunitat educativa (que s’han traduït en diferents mobilitzacions al llarg del curs) i no demanar al govern central actuacions que, dins de les seves competències, corresponen al Departament d’Educació”.

El PSC argumenta que el govern central ha destinat a Catalunya 500 milions del Fons Covid per enfortir el sistema educatiu català durant els dos cursos amb l’emergència per Covid-19. Explica que són partides del fons REACT-EU destinades a pal·liar l’impacte de la pandèmia en el sistema educatiu i que els fons europeus mai es dediquen a la contractació de personal, tot i que en aquest cas s’ha permès de forma excepcional.

Defensen, per tant, que la consolidació de plantilles que ERC demana al govern central a càrrec dels fons europeus no està permesa per la regulació europea i és el departament d’Educació el que ha de mantenir i fer estructurals aquestes contractacions en el exercici de les seves competències.