El PSC vol que els equipaments cívics de la Generalitat siguin de gestió municipal

El PSC presentarà una proposta de resolució al proper ple municipal per demanar a la Generalitat la cessió de la gestió dels equipaments cívics que el govern català té a la ciutat. Els socialistes ho volen fer sense que la titularitat d’aquests edificis canviï de mans. Es tractaria, per tant, d’una delegació de competències per part Govern català a l’administració local. Per al PSC, “el fet que coexisteixin a la ciutat equipaments cívics equivalents gestionats pels ens locals, fa convenient, per raons d’eficàcia, que sigui l’administració més propera la que sustenti la gestió directa dels serveis que es presten en aquests equipaments. El grup socialista planteja aquesta proposta com un pas més en la definició del nou Pla d’equipaments.