El reasfaltat del tram inicial de la Rambla d’Ègara comença dilluns

La Rambla d’Ègara, en el tram comprès entre la plaça del parc dels Catalans, a l’altura del carrer del Doctor Cabanes, i la plaça d’Anselm Clavé, quedarà tancada al trànsit del 30 de juliol al 23 d’agost, amb motiu de les obres de reasfaltat.

El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, és un dels inclosos dins del programa Terrassa Barris en Marxa de 2017. Els treballs van a càrrec de l’empresa Asfaltos Augusta S.L. i el pressupost d’adjudicació és de 145.079 euros (IVA inclòs).

Els treballs es faran en dues fases: del 30 de juliol al 3 d’agost (en sentit descendent entre els carrers de Gutemberg i de Blasco de Garay) i del 6 d’agost al 23 d’agost (en sentit ascendent, entre el carrer del Doctor Cabanes i la plaça d’Anselm Clavé), per la qual cosa els taxis i autobusos urbans modificaran els seus itineraris i parades originals, tal com s’indiquen als plànols adjunts.

Les línies afectades que vagin en direcció nord es desviaran pels carrers del Doctor Cabanes i de Vinyals, per continuar pel Portal de Sant Roc i recuperar l’itinerari habitual per la Rambla d’Ègara, i les que circulin en direcció sud mantindran el seu itinerari perquè es conservarà un carril obert per als autobusos.

Pel que fa a la parada de taxis, es modificarà la seva ubicació a la primera fase i recuperarà el seu lloc habitual a la segona. Es recomana seguir els itineraris alternatius que figuren al plànol adjunt i utilitzar les rondes.

Les obres de reasfaltat consisteixen a conservar el paviment existent mitjançant el fressat i l’estesa de la capa d’aglomerat asfàltic en calent i també en les capes del ferm existent en calçada. El projecte també inclou la substitució de tapes de clavegueram i de reixes d’embornals que estiguin deteriorades pel pas constant dels
vehicles pesants i la reposició de la pintura vial afectada.

La Rambla d’Ègara assumeix un important flux de trànsit, sobretot de transport públic, ja que per aquest tram circulen 8 de les 14 línies d’autobusos actuals que estacionen a les parades que hi ha en direcció nord i sud.