El reciclatge creix a Terrassa un 4% però la generació de residus ho fa un 7% al 2018

Desprès d’un període d’estancament en la recollida selectiva de residus, l’any 2018 s’ha incrementat un 4% respecte l’any anterior i s’ha arribat 37,3%. L’ajuntament ho atribueix a les campanyes fetes, a la tasca dels inspectors i a la implantació del sistema de càrrega lateral. Actualment funcionen tres línies i la intenció és que en les pròximes setmanes s’incorpori una quarta.

Per fraccions, la que més ha crescut ha estat la de paper i cartró, seguida de voluminosos, vidre, envasos i matèria orgànica. Tot i el balanç satisfactori, el govern considera que cal millorar les xifres de la recollida d’orgànica, ja que encara representa gairebé el 45% del total.

I tot plegat en un any en què la generació de residus ha registrat un important augment de gairebé el 7%. L’any 2018 s’han comptabilitzat prop de 82.000 tones. Els serveis municipals creuen que es deu a l’increment del consum i de les vendes per Internet. Per fraccions, el major increment s’ha donat en cartró i paper, amb un 39%. També ha augmentat la generació de residus per persona i dia que ha passat a 1,03 kg.

Pel que fa a les dues deixalleries municipals, la de Can Casanovas va generar l’any passat 1.325 tones i la de Can Barba 692.