El remodelat Palau Sud-Can Guitard podrà acollir indústries de grans dimensions

La modificació del sector de Can Guitard posarà al mercat nou sòl industrial per a grans empreses que s’instal·lin a Terrassa. L’Ajuntament impulsa la modificació del POUM en l’àmbit del Palau Sud-Can Guitard per modernitzar el polígon industrial i poder acollir empreses de grans dimensions d’acord amb la demanda actual.

Un projecte impulsat per la junta de compensació de Can Guitard, que preveu una inversió global d’uns 200 milions d’euros, que donaria feina a unes 2.250 persones. El Ple marcarà una tramitació administrativa que es pot allargar quatre anys fins que no entrin les màquines a treballar.

I tot en un projecte sostenible que preveu renaturalitzar un àmbit de gairebé 700.000 metres quadrats i connectar Can Parellada i Les Fonts a través de la riera amb el sector per desenvolupar de Palau Nord.

Es tracta d’un sector acotat al nord per l’autopista C-58 i el sector Palau Nord, a l’est per la riera del Palau i la carretera de Rubí, al sud pel límit de l’Avinguda del Vallès i a l’oest per l’autopista C-16. El projecte preveu uns 300.000 metres quadrats de sostre edificable, 280.000 de zones verdes, 70.000 metres quadrats per la vialitat i 35.000 d’equipaments públics.

I tot en un projecte que s’adapta al màxim a la topografia del terreny i que preveu renaturalitzar la riera dins uns criteris de sostenibilitat també amb un parc de bateries solars per regular el consum energètic.