El SAI DASIG atén 221 persones el 2023, la majoria d’entre 15 i 29 anys

Durant el 2023 el SAI DASIG va gestionar un total de 162 expedients. També va atendre 221 persones, entre persones usuàries, familiars i entorn. El nombre d’expedients gestionats el darrer any s’ha mantingut pràcticament idèntic al de l’any 2022. Significa, però, un augment significatiu des de l’any 2018, quan es van gestionar 61 expedients. 

Són dades que ha publicat l’Ajuntament a l’informe anual del servei, en el marc del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia.

Les dades mostren que l’any 2023 el nombre d’atencions a persones trans va seguir sent superior al de les persones cis. Dins d’aquestes persones ateses, el SAI DASIG va rebre més homes, tant cis com trans, que persones d’altres gèneres. Pel que fa a la orientació sexual, el nombre d’homes gais atesos dobla el de dones lesbianes. D’altra banda, la majoria de les persones que s’hi  van adreçar van ser adolescents i joves d’entre 15 i 29 anys, de manera similar als dos darrers anys.

Davant d’aquestes dades, l’Ajuntament està treballant per desenvolupar estratègies específiques per augmentar la visibilitat del SAI DASIG entre la població LGTBIQ+ més gran de quaranta-cinc anys, per garantir que els serveis d’acompanyament i atenció arribin a totes les franges d’edat. Durant l’any passat es va registrar un increment en l’atenció a famílies en relació al 2022, així com un augment d’atenció a persones en procés d’asil o refugi a causa de l’LGTBI-fòbia. 

L’acompanyament en processos personals i socials relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, continua sent la demanda més freqüent al SAI DASIG.

Aquest 2024 se celebra el 10è aniversari del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG).