El salari mitjà a Terrassa és un 7,2% més que al conjunt de Catalunya

El salari mitjà als grans municipis del Vallès Occidental com Terrassa és de 31.415 euros l’any, un 7,2 % més que al conjunt de Catalunya. Un increment del 4% respecte al 2021 tot i que la capacitat adquisitiva va caure a causa de la pujada de la inflació. La bretxa salarial entre homes i dones se situa en el 18,8% segons l’informe anual sobre salaris de l’Observatori comarcal.

Amb tot i tenint en compte l’evolució dels preus durant el 2022 amb una pujada anual del 7,6% a la província de Barcelona, la variació real respecte l’any anterior va ser del -3,3% en realitat una pèrdua adquisitiva dels salaris. Aquesta caiguda contrasta amb el repunt del 2021.

L’evolució dels darrers anys ha estat marcada, primer, pels retrocessos de 2018-2019 -en l’escenari de desacceleració de l’economia i l’increment de preus- i la moderació del 2020, en el context de la pandèmia que, tot i el seu impacte en el mercat laboral, es va veure compensada en termes salarials per una lleugera disminució de l’IPC.

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de la nova edició de l’informe anual elaborat per l’Observatori del Consell Comarcal on s’analitzen les remuneracions de les persones assalariades als cinc grans municipis del Vallès Occidental com Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa.

L’informe es basa en la dades provinents de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l’any 2022 proporcionades pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. Segons les dades de l’informe, el salari mitjà en aquest àmbit va ser de 31.415 euros bruts, un 7,2% superior al de Catalunya (29.313 €/any) i un 17,4% superior al d’Espanya (26.765 €/any).

Rubí presentava la retribució mitjana més baixa (27.271 €/any) i el municipi veí, Sant Cugat del Vallès, la més elevada (50.278 €/any). Sabadell, Terrassa i Rubí tenien remuneracions mitjanes inferiors a la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya.

A la comarca, els sous dels segments d’assalariats que més guanyen multiplica per 4,6 els dels que guanyen menys. Les diferències entre ambdós grups són més àmplies a Sant Cugat del Vallès (7,1) que a la resta de municipis. Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Terrassa i Rubí, tot i tenir salaris més baixos, presenten una estructura salarial més equilibrada.

Les diferències entre els que més guanyen i els que menys s’han reduït de manera generalitzada els darrers anys. Pel que fa a les diferències de gènere, el sou mitjà de les dones va ser de 28.013 euros bruts l’any 2022, un 18,8% inferior al dels homes (34.503 €/any). Val a dir que la bretxa salarial entre dones i homes, encara que persisteix, s’ha reduït 8 punts percentuals respecte del 2016, quan era del 26,8%.

Les diferències de gènere en el salaris es produeixen a tots els àmbits territorials, així com en relació amb l’edat, nivell d’estudis, nacionalitat, grup professional i sector d’activitat.