El sector de la construcció encapçala el creixement econòmic al Vallès Occidental

L’informe socioeconòmic Flaix del primer trimestre del 2017, realitzat per l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental, confirma la tendència positiva iniciada al primer trimestre del 2014. Concretament, aquest primer trimestre s’ha produït un augment de 3.810 llocs de treball. Des del 2014, s’han recuperat el 58,6% dels llocs de treball perduts entre 2008 i 2013 i s’han creat 45.542 nous llocs de treball i 2.249 empreses.

Actualment, la comarca compta amb menys de 60.000 desocupats, la xifra més baixa des de 2008, donada la disminució dels expedients de regulació d’ocupació i el bon ritme de la contractació. Encara que aquest primer trimestre de l’any han disminuït la contractació respecte el trimestre anterior. Amb una disminució del 7,5% la comarca ha registrat un total de 74.748 contractes durant els tres primers mesos de l’any. L’augment de la contractació indefinida no ha compensat el descens de la contractació temporal.

El creixement de l’economia de la comarca està encapçalat per els sectors de la construcció -amb un increment trimestral del 6% i anual del 9.1%-  i el de serveis relacionats amb l’empresa -que posseeix una evolució trimestral del 2,1% i anual del 8,1%-.

Per una altra banda, i com és habitual, el comerç perd 1.219 llocs de treball en aquest trimestre, el sector més perjudicat és el comerç al detall, que perd 1.653 llocs de treball. Tot i així, manté una variació anual positiva del 4,4%.