El sector de l’audiovisual signa un manifest per evitar la destrucció de llocs de treball

Més de 500 companyies del sector de l’Audiovisual de Catalunya i de la resta de l’Estat han signat un manifest on proposen mesures al Govern espanyol i a la Generalitat per evitar la destrucció de llocs de treball. Són empreses que no poden exercir la seva feina a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19. Una activitat basada en el lloguer d’audiovisuals i en la dotació del personal tècnic necessari per a la realització de grans actes i reunions com congressos, fires, esdeveniments lúdics i espectacles.

El sector de l’Audiovisual ha estat un dels primers a patir els efectes de l’aturada de l’activitat, i serà dels últims a sortir-ne, després de que es cancel·lés la totalitat de les activitats previstes. La conseqüència directa d’aquesta situació és que el sector quedarà molt malmès, ja que la previsió és la de mantenir el distanciament social durant molts mesos.

Les mesures que planteja el Govern central no són clares i no s’ajusten a les necessitats específiques del sector. És per això que, en el manifest signat conjuntament, les empreses audiovisuals proposen mesures més eficaces i específiques per a la indústria. En primer lloc demanen que, mentre es mantingui la situació derivada de la COVID-19, es puguin mantenir o prorrogar-se els ERTO per causa major, ja que en el sector la finalització de l’estat d’alarma no permetrà l’inici de les activitats. A més, per garantir el manteniment dels llocs de treball caldria una bonificació del 100% de les cotitzacions socials també per als supòsits dels ERTO derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

En el manifest, les empreses del sector de l’audiovisual també reclamen garantir l’ajornament de totes les obligacions tributàries i la presentació del primer trimestre amb el segon, així com l’ajornament dels deutes tributaris en un termini més ampli del previst. D’altra banda, els professionals del sector demanen permís per al cessament de l’activitat per a tots els treballadors autònoms que hagin vist reduïda la seva feina en més d’un 30% de facturació respecte als 6 mesos anteriors.

Finalment, les companyies audiovisuals també exigeixen agilitzar els tràmits previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic per a la certificació d’obra o aprovació de servei realitzat, així com permetre un accés àgil i efectiu al crèdit, amb garantia del 100% de l’Estat amb efecte retroactiu respecte als préstecs ja sol·licitats i fins i tot concedits. En la línia d’ajudes econòmiques, el manifest també reclama la simplificació i reducció dels tràmits i els requisits per a l’obtenció d’ajuts per a totes les empreses que acreditin tenir una vinculació directa o indirecta amb el sector de la Cultura, el Turisme o la celebració d’Esdeveniments.