El sector del transport i la logística demana ser prioritari en els plans de recuperació i resiliència

El dimarts 9 de febrer el Parlament Europeu va aprovar l’acord sobre la proposta de reglament pel qual s’estableix el fons del mecanisme europeu de recuperació i resiliència que, amb un pressupost de 672.500 milions d’euros, es converteix en el principal instrument de la UE per a recuperar-se de la crisi provocada per la COVID-19.

Tot i haver-se vist molt afectat per la pandèmia i les diverses mesures restrictives, el sector del transport defensa que ha demostrat el seu paper crucial en el subministrament de béns i el moviment de persones i, per tant, s’ha fet evident el seu caràcter indispensable per al funcionament de la Unió Europea.

Per això, l’Associació Europea de Transportistes per Carretera UETR, que presideix FENADISMER, i de la que en forma part el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, juntament amb altres 31 organitzacions europees han signat una declaració conjunta per demanar als Estats membres i a la Comissió Europea que garanteixin que el sector del transport rebi la consideració adequada en els plans nacionals de recuperació i resiliència.