El segon trimestre de 2020 acaba amb 4.562 persones assalariades menys al Vallès

El Vallès Occidental ha finalitzat el segon trimestre amb un balanç desfavorable en termes d’ocupació. En aquest període ha disminuït en 4.562 les persones assalariades i en 61 les autònomes. Per contra, el nombre d’empreses ha crescut lleugerament i n’hi ha 77 més. Són dades del flaix socioeconòmic de l’Observatori del Vallès Occidental.

La davallada s’ha concentrat, sobretot, en el sector de serveis a la ciutadania però també al consumidor i a l’empresa, i també s’ha fet notar a la indústria.

Quant al mercat de treball, l’atur ha augmentat al Vallès un 17,7% respecte al març. Durant el segon trimestre, han finalitzat 10.717 expedients de regulació de l’ocupació, amb un total de 99.744 persones afectades. El volum de contractació a la comarca s’ha reduït a més de la meitat respecte al mateix període de l’any anterior.

D’altra banda, l’impacte de la crisi sanitària sobre el mercat laboral ha afectat intensament l’evolució de les prestacions per desocupació durant el primer semestre de 2020. El nombre de persones perceptores ha crescut en un 25%, arribant a les 66.470.

A causa dels ERTO, el nombre de persones beneficiàries d’una prestació per desocupació supera la xifra de persones en situació d’atur, el que significa un nivell de cobertura per sobre del 100%.  Terrassa se situa entre els municipis amb una població per sobre dels 5.000 habitants amb un nivell de cobertura inferior, amb un 93,3%.