El servei a la diversitat sexual SAI DASIG ha atès un 28% més de casos durant el 2021

El Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) destaca les conseqüències psicològiques derivades de la situació de confinament. Durant l’any passat, aquest servei de l’Ajuntament de Terrassa va assistir a 181 persones. Entre totes van requerir un total de 2.841 atencions, fet que suposa un increment del 28% respecte al 2020. Destaca el fet que, d’entre totes les persones ateses, 3 de cada 4 tenien entre 14 i 34 anys. D’altra banda, un de cada 9 usuaris del servei són familiars directes de persones del col·lectiu LGTBI+, majoritàriament mares.

Durant el 2021 l’Ajuntament va continuar impulsant trobades per a joves amb expressions, identitats de gènere i sexualitats diverses. Un espai impulsat pel Servei LGTBI+, conjuntament amb el Servei de Joventut, i que va reunir 51 usuaris al llarg de l’any.